15/10/61 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปทุมธานีว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติในหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปทุมธานีว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติในหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม .... คลิ๊ก

 

 

เสนคน 3