15/10/61 มาตรการการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม .... คลิ๊ก

 

 

เสนคน 3