28/08/58 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปี 2560 

 

หน่วยที่ 4 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปทุมธานี
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ลำดับที่ 1-2 
2. ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ลำดับที่ 1 
3. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ลำดับที่ 1 – 4
 
     ให้มารายงานตัว ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม .... คลิ๊ก

 

 

เสนคน 3