Get Adobe Flash player

09/08/60 ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปทุมธานี

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 

    ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่ประเมินความรู้ความสามารถพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เฉพาะหน่วยที่ 4 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปทุมธานี ... รายละเอียดเพิ่มเติม .... คลิ๊ก

 

 

เสนคน 3