Get Adobe Flash player

14/03/60 ขอแสดงความยินดี กับคุณ อำนวย สุทัตโต อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านระดับชาติ

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 

    ขอแสดงความยินดี กับคุณอำนวย สุทัตโต อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านระดับชาติ ผู้มีผลงานดีเด่น โครงการ "3 ล้าน 3 ปี เลิกบุรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน" ประจำปี 2560 ... รายละเอียดเพิ่มเติม .... คลิ๊ก

 

 

เสนคน 3