17/01/60 ประกาศรรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปี 2560

ข่าวประกาศ

    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปทุมธานี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน 8 อัตรา ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งแพทย์แผนไทย และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานสถานีอนามัยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปทุมธานี  รายละเอียดเพิ่มเติม .... คลิ๊ก

 

เสนคน 3