12/08/58 ประกาศรรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปี 2558

ข่าวประกาศ

    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปทุมธานี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน 17 อัตรา ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงานสถานีอนามัยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปทุมธานี  รายละเอียดเพิ่มเติม .... คลิ๊ก

 

เสนคน 3