สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปทุมธานี

ที่ตั้งสำนักงาน

110 หมู่ที่ 8  ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี  12000  

เบอร์โทรศัพท์   02 156  9026

โทรสาร 02 156 9300

 mail